Бажаний результат

Наша мета – сприяти ефективному розвитку клієнтів шляхом надання їм професійних послуг, що найкраще задовольняють їх вимоги та побажання.

Досягнення вашої мети

Впевненість у своїх силах збільшує прагнення, а значить, зменшує час просування до мети.

Високий рівень професіоналізму

Високопрофесійна підтримка фахівців є гарантією успіху клієнта.

Про компанію

ТОВ "Інтер-Сервіс-Реєстр" здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі Ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.

Наша мета – сприяти ефективному розвитку клієнтів шляхом надання їм професійних послуг, що найкраще задовольняють їх вимоги та побажання.

Впевненість у своїх силах збільшує прагнення, а значить, зменшує час просування до мети.

Високопрофесійна підтримка фахівців є гарантією успіху клієнта.

Наші послуги

Депозитарні послуги

Консультаційні послуги депозитарної діяльності

Повідомлення

До уваги депонентів депозитарної установи ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР»!

10.03.2020  Порядок та умови надання фінансових та інших послуг закріплений в Положенні про провадження депозитарної діяльності, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 735 від 23.04.2013 року, та у внутрішньому положенні депозитарної установи, розміщеному на сайті компанії в розділі http://isr.com.ua/docs/dokumenti-depozitarnojj-ustanovi.

12.09.2019 - ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» на виконання постанови Правління Національного банку України №162 від 28.12.2018р. «Про запровадження міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) в Україні» повідомляє про зміну номера рахунку для розрахунків із контрагентами.

Наш номер рахунку за стандартом IBAN

UA983054820000026500300664943

в Банку Філія-Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк»

Просимо прийняти до уваги нові реквізити ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» і використовувати їх для розрахунків і оформлення договірних відносин.

30.06.2017 - Шановні акціонери! Доводимо до Вашого відома, що Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 148 від 07.03.2017 р. «Щодо порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України» внесені зміни до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, які пов’язані із порядкомнаправлення акціонерам повідомлень через депозитарну систему. Повідомляємо Вам, що у разі прийняття акціонерним товариством, власником акцій яких Ви є, рішення про направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему, повідомлення направляється одним із таких способів:

- в електронному вигляді з адреси електронної пошти для направлення повідомлень на зазначену в анкеті рахунку в цінних паперах або договорі про обслуговування / відкриття рахунку в цінних паперах адресу електронної пошти депонента;

- шляхом направлення з номера телефону для направлення повідомлень текстового повідомлення, що містить порядок ознайомлення з копією повідомлення, на номер контактного мобільного телефону депонента, якому направляється повідомлення, що зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах або договорі про обслуговування / відкриття рахунку в цінних паперах.

У разі невчинення депонентами необхідних дій для приведення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах у відповідність до цього рішення та відсутності в анкетах рахунку в цінних паперах та/або договорах про обслуговування / відкриття рахунку в цінних паперах інформації про адреси електронної пошти депонентів та/або контактні номери їх мобільних телефонів (у тому числі відсутності актуальної інформації) повідомлення будуть розміщені відповідно до вимог чинного законодавства на власний веб-сторінці нашого Товариства. Враховуючи відповідні зміни чинного законодавства повідомляємо про необхідність внесення змін до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах та актуалізацію даних анкети рахунку в цінних паперів з обов’язковим повідомленням адреси електронної пошти та контактного мобільного телефону. Просимо Вас належним чином засвідчити (підписати) зміни до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах та документи щодо внесення змін до рахунку в цінних паперах та направити їх нашому Товариству поштою або надати безпосередньо за місцезнаходженням нашого Товариства: м. Дніпро, вул Воскресенська, буд. 8 -10, кімната 221.

Всі довідки можна отримати за телефоном: 056-372-90-56(57).

19.11.2014 - Шановні депоненти! 25.11.2014 року набирає чинності Закон України від 14.10.2014 року № 1701-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів»,  яким внесено зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», зокрема: 

Змінено перелік даних, які повинен встановити суб’єкт первинного фінансового моніторингу при здійсненні ідентифікації юридичної особи у випадках, встановлених законодавством.

Так, починаючи 25.11.2014 року під час ідентифікації юридичних осіб як резидентів, так і нерезидентів, суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний встановити замість відомостей про контролерів юридичної особи, відомості про кінцевих вигодоодержувачів юридичної особи.

Враховуючи вимоги законодавства, документи стосовно операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, які надійшли до депозитарної установи після 25.11.2014 року, будуть проводитися тільки за наявності інформації про кінцевого вигодоодержувача..

13.10.2014 - Шановні акціонери! Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не здійнив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Всім акціонерам, які не виконали вимог законодавства і продовжують обслуговуватись на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, укладеного з емітентом, депозитарною установою ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР»у визначені законодавством строкивстановлено обмеження щодо врахування цінних паперів таких акціонерів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Скасування таких обмежень буде здійснено депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

01.09.2014 - Шановні депоненти! У зв’язку з набранням чинності Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2014 року № 807 (надалі – Рішення №807) щодо встановлення вимог до договорів між учасниками депозитарної системи України депозитарна установа ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа) повідомляє про необхідність внесення Депозитарною установою змін до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з депонентами до набрання чинності Рішенням №807.Нова редакція договору про обслуговування рахунку у цінних паперах з урахуванням вимог Рішення №807 розміщено на веб-сайті Депозитарної установи у розділі «Документи».Для укладення договору про обслуговування рахунку у цінних паперах у новій редакції Вам необхідно звернутися до нашої Депозитарної установи будь-яким зручним для Вас способом: особисто за місцезнаходженням Депозитарної установи (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 8-10, кімната 221), листом, направленим на адресу: 49000, м. Дніпропетровськ, а/с 628, електронним листом, направленим на адресу: isr26@mail.ru, телефоном/факсом (056) 372-90-56, 372-90-57.

04.07.2014 - Шановні депоненти! Просимо усіх акціонерів, з якими до дати набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України», тобто до 12.10.2013 року, було укладено Договір про відкриття рахунку у цінних паперах (надалі – Договір), привести його у відповідність до вимог Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.08.2013 року №1412 (надалі – Рішення №1412), а саме: укласти Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах, який є новою редакцією укладеного раніше Договору. Проект Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах розміщено на нашому сайті для ознайомлення. З питань укладення Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах просимо звернутись до нашої депозитарної установи будь-яким зручним для Вас способом. Доводимо до вашого відома, що усі дії стосовно приведення укладених раніше Договорів у відповідність до вимог чинного законодавства необхідно здійснити протягом року з дати набрання чинності Рішенням №1412, тобто не пізніше 11.10.2014 року.

Контактні дані

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» 

Скорочене найменування: ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР»

Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Воскресенська, будинок 8-10;

Поштова адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 8-10;

Телефон: (056)767-52-94

Генеральний директор - Сергєєва Ірина Петрівна

Головний бухгалтер - Ракова Тетяна Олександрівна