Інформація про механізми захисту прав споживачів фінансових послуг

Механізми захисту прав споживачі в фінансових послуг
 
Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг Державне регулювання ринків фінансових послуг, тобто  здійснення державою комплексу заходів щодо регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг з метою захисту прав та інтересів клієнтів фінансових установ здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 
Механізм захисту прав споживачів закріплений Законом України «Про захист прав споживачів». Клієнти депозитарної установи можуть звернутись зі скаргою на неправомірні дії або бездіяльність працівників депозитарної установи, як до самої депозитарної установи, так і до державних органів, уповноважених розглядати такі скарги (Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку та Державну службу  України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів). За результатами звернення зі скаргою до депозитарної установи у строки та у порядку, передбаченому чинним законодавством, будуть вжиті заходи із розгляду скарги та надання відповіді. Договором з Клієнтом передбачений порядок досудового врегулювання спорів шляхом переговорів.
Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства Чинним законодавством не передбачено створення гарантійних фондів чи компенсаційних схем для споживачів послуг депозитарної установи.

Інші послуги ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР»

Звіти

Контактні дані

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР»

Скорочене найменування: ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР»

Ідентифікаційний код: 24241079

Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Воскресенська, будинок 8-10;

Поштова адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 8-10;

Телефон: (056)767-52-94

e-mail: mail@isr.com.ua