Консультаційні послуги депозитарної діяльності

Постійне вдосконалення законодавчої бази про цінні папери та фондовий ринок потребує приведення діяльності акціонерних товариств у відповідність до нових вимог законодавства. Компанія ТОВ “ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР” може запропонувати комплексні рішення, направлені на виконання необхідних для емітента вимог, а саме надати консультаційні послуги щодо:

  • Інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, згідно з Законом України «Про акціонерні товариства»
  • Емісії, обігу та обліку цінних паперів, прав та обов'язків емітента згідно з Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок»
  • Формування звітів для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно з Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженим Рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 року.
  • Забезпечення існування у бездокументарній формі іменних цінних паперів, випуски яких не були переведені у таку форму в установленому законодавством порядку до набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему».
  • Обслуговування у депозитарній системі рахунків у цінних паперах власників, відкритих емітентом у процесі дематеріалізації, у тому числі до набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему»
  • Інші консультаційні послуги.

Інші послуги ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР»

Звіти

Контактні дані

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР»

Скорочене найменування: ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР»

Місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Воскресенська, будинок 8-10;

Поштова адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 8-10;

Телефон: (056)767-52-94

e-mail: mail@isr.com.ua